Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus
39

Maloo Kalkkinen, yrittäjä 10.10.2012, 12:08

35229_413739226311_7346404_n.jpegNimi: Maloo Kalkkinen
Ammatti: Yrittäjä / Brand MNGR Oy, Brand CRUISES Oy, Brand ING Oy

Mihin haluaisit parannusta Helsingissä?

PIENTEN YRITYSTEN TYÖLLISTÄMISMAHDOLLISUUDET

Toivoisin, että pienillä yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet palkata itselleen työvoimaa. Yrittäjän arki on oikeasti hektistä ja rankkaa. Varaa ei ole pieniinkään virheisiin, mutta samalla asioita pitäisi saada rohkeasti ja vauhdilla eteenpäin. Koska virheisiin ei ole varaa, lisätyövoiman palkkaaminen on pienyrityksille kohtuuttoman iso riski. Näin ollen olisi hienoa, jos johonkin kokoluokkaan asti kevennettäisiin työllistämiseen liittyviä ehtoja ja sanktiota. Itse olisin valmis palkkaamaan osaajia huomattavasti helpommin, jos esimerkiksi koeaikaa pidennettäisiin tai palkkaamiseen tarjottaisiin verokevennyksiä yms. Riski piilee siinä, jos rekrytointi ei onnistu. Työnantajalla on tällä hetkellä mahdottomat sanktiot siitä jos työntekijästä pitää päästä eroon. Pienillä yrityksillä ei ole varaa pitää töissä ihmisiä jotka eivät tuota. Samalla olisi tilaa monelle tuottavalle henkilölle. Tähän asiaan olisi hienoa saada parannuksia, jotta yritysten kasvattaminen henkilöosaamisen kautta olisi riskittömämpää mitä se on nyt.  "Jo yksikin virherekrytointi voi kaataa kannattavan ja kasvavan yrityksen- pitäisikö asiaan puuttua?"

Miksi Heidi?
Heidi ymmärtää meidän yrittäjien arkea. Heidillä on mahtavat verkostot, joiden kautta hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja saada asioita tapahtumaan. Harvalla henkilöllä kiinnostus yrittäjyyteen ja politiikkaan kohtaavat siten, että näitä kahta yhdistämällä voi luoda suuria ajatuksia ja kokonaisuuksia. Heidi ei varmasti jätä hänelle tärkeitä asioita vain puheen tasolle, vaan tietää ja osaa laittaa rattaat pyörimään.

Palaa