Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Miksi Heidi?

Facebook tukiryhmä

"Heidi Ekholm-Talas on merkittävässä roolissa Yllätetään yhteiskunta –yhteisössä. Heidillä on mahtava kyky mukautua uusien ja erilaisten ideoiden prosessoimisessa sekä toteuttamisessa. Heidillä on myös luovaa tilannetajua ratkaista erilaisia ongelmia itse mutta myös hyödyntämällä omaa mielettömän laajaa kontaktiverkostoaan. Heidi on pystynyt ainutlaatuisesti hyödyntämään omia suhteitaan Yllätetään yhteiskunta –ideoiden edistämisessä ja tämä on ollut ja tulee olemaan eduksi kaikille suomalaisille.

Heidin yritys tuli ensimmäisenä mukaan No Emission Monday:n (Nemo) operatiiviseen yritysporukkaan tietämättä mitä etua ideasta Eventgardenille nousee. Ennakkoluulottomalla asenteellaan Heidi työntekijöineen on ollut rikkomassa lasikattoa, joka omalta osaltaan on merkittävästi auttanut idean vaikeinta vaihetta eli aloitusta. Nemo ideana on seurannainen Yllätetään yhteiskunta –yhteisön ensimmäisestä konkreettisesta toteutuksesta, joka oli Hiilineutraalit kunnat –hanke.

Olen tuntenut Heidi Ekholm-Talaksen pari vuotta ja sinä aikana hän on osoittanut yhteisissä hankkeissamme ammattimaisuutta, mahtavaa verkostoitumiskykyä, innovatiivisuutta ja ennen kaikkea halua olla muuttamassa maailmaa sekä tuomassa lisäarvoa yhteiskuntaan yllättävillä uusilla hankkeilla. Huomioitavaa on myös se, että Heidi on antanut paljon aikaansa Yllätetään yhteiskunta –ideoiden edistämiseksi ilman suoraa taloudellista hyötyä."
Jari Raitanen, CEO, Devoi Oy   

"Heidi on jo yrittäjäjärjestössä osoittanut aktiivisuutensa ja kykynsä vaikuttaa asioihin. Hänen laaja kontaktipintansa eri alojen osaajiin ja verkostoitumistaitonsa antavat hyvän pohjan poliittiselle vaikuttamiselle. Hän tuo tuoretta näkemystä valtuustoon."
Ben Zyskowicz, kansanedustaja

"Olen tutustunut Heidiin työni kautta olen vakuuttunut, että hänestä saamme Helsinkiin vahvan toimijan joka on rohkea ja uudistava. Heidissä yhdistyy minusta loistavalla tavalla päättäväisyys ja johtajuuskin, mutta myös keskustelun taito ja halu etsiä luovia ratkaisuja. Vankka kokemus yrittäjyydestä ja vahva osaaminen tekemisestä ei voi olla pahaksi Helsingin valtuustossakaan. Ja en usko, että olen väärässä, jos totean, että jatkoa seuraa. Heidin paikka on eduskunnassa."
Timo Heinonen, kansanedustaja, KM

"Valtuustoon ja Helsingin johtoon tarvitaan uusia voimia, meidän vanhojen kalkkisten aika on ohi. Olen oppinut tuntemaan Heidin Isolta Oy:n hallituksessa, jossa molemmat olemme jäseniä. Heidi on ennakkoluuloton päättäjä, joka hakee ongelmiin uusia raikkaita ratkaisuja. Yrittäjänä hän on jo osoittanut kykynsä, nyt on politiikan vuoro. Heidin käsissä Helsingin asiat ovat hyvässä hoidossa."
Pekka Vennamo, ex-ministeri

"Heidi ei pelkää ottaa kantaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin ja hänellä riittää kyllä ruutia ja sinnikkyyttä ajaa näitä asioita myös eteenpäin. Valttikorttina Heidillä on ilmiömäinen kyky verkottua, ja hänen jo entuudestaan laaja kumppaniverkostonsa suokin hänelle oivan kanavan nuoriin ja yrittäjiin liittyvien teema-asioiden lobbaamiseen."
Susanna Rantanen, Yrittäjä, ystävä ja tukija

"Heidi ei vain mieti ja pohdi, vaan tekee asiat ammattitaidolla - heti. Suomessa on liikaa niitä, jotka vain miettivät ja surkuttelevat missä mennään.  Heidi ottaa asian hoidettavakseen ja tekee sen. Nuorten yrittäjien puolestapuhuja on äärimmäisen tärkeä saada mukaan politiikkaan - kannusta Heidi mukaan,  hän puhuu meidän yrittäjien puolesta!"
Maria Oksanen, yrittäjä ja Helsingin yrittäjien luottamushenkilö

"Olen tutustunut Heidiin Kanta-Helsingin Yrittäjien hallituksessa, jossa Heidi on jäsenenä. Heidi on tehokas ja hänellä on ideoita ja ajatuksia tulevaisuudesta ja hän toteuttaa ne. Heidi katsoo eteenpäin ja näkee mahdollisuudet.
Jaana Juutilainen, Asianajotoimisto Juutilainen & Co Oy,
Kanta-Helsingin Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja

Kaikissa luottamustehtävissä tarvitaan aina:
- Henkilöitä, jotka ovat valmiit laittamaan täysillä itsensä  peliin.
- Henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneet yhteisten asioiden hoidosta.
- Henkilöitä, jotka antavat aikaansa yhteisten asioiden hoitamiseen.
- Henkilöitä, jotka omaavat kyvyn nähdä kokonaisuuksia.
- Henkilöitä, jotka ottavat huomioon myös erilaisia arvoja kunnioittavia ihmisiä.
- Henkilöitä, jotka kykenevät aitoon ja rakentavaan vuoropuheluun eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa.
- Henkilöitä, joilla on visioita ja näkevät asioita tulevia sukupolvia huomioiden.
- Henkilöitä, jotka ovat innovattiivisia.
- Henkilöitä, jotka ymmärtävät yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnalle.

Pitkä kokemus niin politiikassa, kun talouselämässäkin on eittämättä arvo, jota on kunnioitettava. Neljän vuoden välein valittaviin valtuustoihin tarvitaan kuitenkin pitkän kokemuksen  lisäksi aina  myös nuoria edellä mainittuja ominaisuuksia omaavia henkilöitä.

On muistettava, että Suomi selviytyy aina ja vain työllä ja yrittäjyydellä. Tämän muistaminen on nimenomaan tärkeää nyt, kun pitkän myötäsuhdanteen jälkeen ajaudumme vääjäämättä jonkinasteiseen taantumaan.

Siksi: Heidi Ekholm - Talas  Helsingin valtuustoon!
Tuomo Tuomikoski, yrittäjä - toimitusjohtaja